8:00 - 20:00
498 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
Xin chào, tôi là bác sĩ của Phòng Khám Phượng Đỏ
Nếu bạn cần tư vấn điều gì, có thể chat hoặc gọi điện để trực tiếp nói chuyện với tôi.