Phá thai

Hiện nay, bên cạnh vấn nạn phá thai đứng đầu Đông Nam Á thì tỷ lệ vô sinh - hiếm muộn tại Việt Nam cũng tăng lên đáng kể. Một trong những lý do đó là...